Interview met Billy Kalonji, initiatiefnemer van Job-Ubuntu

“Indien je verandering wil, wees zelf acteur/actrice van deze verandering” Nelson Mandela

Begin dit jaar vervoegde Billy Kalonji het team De Overmolen als verantwoordelijke van een geheel nieuw project: Job@Ubuntu. Dit project bestaat eruit mensen van Afrikaanse origine professioneel te helpen: ze enerzijds te begeleiden, informeren en te oriënteren, en anderzijds de werkgevers te ertoe aan te zetten de trieste hardnekkige vooroordelen in Brussel te doorbreken. Door op deze twee fronten actief te zijn, hoopt Job@Ubuntu een brug te slaan die het de twee partijen mogelijk zal maken zich te verenigen, elkaar te begrijpen en iedereen positieve perspectieven te bieden.

Billy is een expert in culturele diversiteit en heeft onder andere gewerkt in Bozar en in het Museum van Tervuren. Billy heeft in de drie regio’s van België gewoond enmee een tewerkstellingsproject in Vlaanderen uitgevoerd waardoor hij zicht kreeg op het aantalwerkloze Afrikanen in België, meer bepaald in Brussel, vaak ondanks hun diploma hogere studies. Deze vaststelling heeft hem gealarmeerd en zo werd hij één van de initiatiefnemers van het project Job@Ubuntu. Dankzij zijn uitgebreide ervaring, zowel in de federale instituten als in het Afrikaanse verenigingswezen, waaronder ook research naar de problematiek van jongeren van Afrikaanse origine, en de vaststelling van de omvangrijke groep van werkloze Afrikanen, werd Billy overtuigd dat een geslaagde integratie in hoofdzaak begint met een job. Het leek hem dan ook evident – samen met de andere initiatiefnemers– om rond dit probleem verder te analyseren en te behandelen.

Als we rekening houden met de verjonging en de bevolkingsgroei van het Afrikaans continent in de toekomst, is het belangrijk om deze eerste ambassadeurs beter te kunnen integreren: de Afrikanen hier, in Europa. Niet alleen in functie van het beter samenleven hier, maar vooral om een efficiënte samenwerking tussen de twee werelddelen te verbeteren, waarin Afrika een belangrijke rol zal spelen. Het Europa van morgen wordt vandaag gesticht met deze diversiteit. Het gezicht van Europa zal onvermijdelijk multicultureel zijn. In dit project zegt men dat als men de moeite doet om de mensen te leren kennen, men er een ander beeld van krijgt. Aangezien er zeer weinig studies gemaakt zijn rond de Afrikaanse gemeenschappen in België, heeft ons dat weinig kennis opgeleverd over de specificiteiten van deze gemeenschappen. Binnen dit project zullen we deze specificiteiten juist beter leren kennen, door eerst te luisteren naar deze mensen en vervolgens door de dialoog tussen hen en organisaties zoals Actiris, Voka, de RVA… , en met werkgevers.. Finaal willen we ook mee het beleid veranderen indien blijkt dat er hier nog belemmeringen zouden zijn.

Billy Kalonji is iemand die heel enthousiast bezig is met het project en veel affiniteit heeft met solidariteit en het humane aspect.. Hij is nieuwsgierig te weten van waar we komen en waarheen we gaan.

Billy is een zeer sociaal persoon, die enorm van ontmoetingen houdt. “Leven is kennismaken met de verschillen” vertelt hij ons glimlachend. Billy luistert ook heel graag naar muziek, hij beschouwt muziek als een grenzeloze kunst, vandaar dat hij alle genres beluistert: salsa, flamenco, funk, jazz,…