De Overmolen-familie

La famille De Overmolen

De Overmolen n’est pas une organisation restreinte mais se compose de plusieurs membres dans la famille.

  • Minor-Ndako: opvang van niet-begeleide minderjarige asielzoekers
  • Pag-asa: opvang van slachtoffers van mensenhandel
  • Lhiving: psychosociale en woonbegeleiding van chronisch zieken
  • Baita: sociaal verhuurkantoor
  • Globe Aroma: artistieke werking voor mensen met een precair verblijfsstatuut
  • Job Yourself: opleiding van werkzoekenden naar ondernemerschap
  • ’t Stadhuis: patrimoniumvzw
  • Le Relais de Ghoy: woonboerderij voor mensen in een precaire leefsituatie.